bg en

Проекти

ABANOS RESIDENCE

Резиденция "Абанос"- ЕКОЛОГИЧНА ПАСИВНА СГРАДА НА БЪДЕЩЕТО

Разположена между града от север и внушителната гледка към планината от юг, сградата улавя и развива произтичащия от мястото дуализъм. Забележимият от пръв поглед контраст между отворената стъклена фасада на юг и плътните дървени керемиди, обгръщащи сградата от север, е продължен от различната игра на светлината от всяка страна. Отраженията по стъклото, повтарящи рисунъка на перголите контрастират на множеството сенки от север, които подчертават хомогенната структура на дървените керемиди. Равноправно участие в тази игра вземат и двете части на оградата, които повтарят съответно дървената фасада и вертикалния ритъм на остъкляването. Тази динамика на повърхностите прави границата между вътре и вън трудно уловима и засилва усещането за живот близо до природата. Първоначално заложената сложна форма на сградата предполага цялостност и последователност при провеждането на концепцията от общия силует до всеки детайл. Проследяването на формата минава през различни мащаби и се проявява по нов начин във всеки от тях. Така, следвайки кривата на плана, вертикалният растер на дограмата се сгъстява към средата, като визуално засилва перспективата. Металните перголи също извеждат своя мотив от плана на сградата, като го мултиплицират и наслагват в умален вид. Играта с мащаба е и съществен елемент от силно изразената индивидуалност на сградата. Неразчленената дървена фасада е прорязана от множество прозорци с контролирани погледи към София. Изцяло жилищна по своята функция, тя успява да излезе от монотонната еднаквост на типичната кооперация и да заяви своето ярко присъствие в полите на Витоша.


 Архитект: Пламен Братков

 Сграда „Абанос“ е създадена в съответствие на строителен стандарт, който едновременно щади природата и е енергийно ефективен, комфортен, безшумен, икономичен, олицетворяващ една отворена иновативна строителна концепция на бъдещето, която се е доказала в световната практика. 
 
Какво означава всъщност пасивна сграда и какви са предимствата й?
 
Пасивна е онази сграда, при която чрез достатъчно изолация, специални качествени прозорци, вентилационна система и най-вече чрез целенасочени усилия и внимание към проектирането и изпълнението, чрез един балансиран и оптимизиран подход при строителството, се получават резултати, водещи към редуциране на нуждата от енергия. Това редуциране може дори да надхвърли десетократно енергията, необходима на обикновената сграда за нейната експлоатация, отопление, охлаждане, и всички други нужди. Пасивна сграда е международен стандарт за енергийна ефективност, който вече повече от 20 години се прилага много успешно в Европа и в целия свят. В България  резиденция "Абанос" е една от първите сгради, отговарящи на тези стандарти. Резултатът е комфортна, безшумна и чиста среда за обитаване, независимост. При това ефектът е не само икономически и здравословен, но и екологичен.
 
Изисквания
Според Passivhausinstituts Darmstadt има 5 критерии, които трябва да бъдат изпълнени за да може една къща да бъде сертифицирана като пасивна:
 
- максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15kWh/m2 (пример: жилище с площ 100 кв. м трябва да годишно да потреблява 1500 kWh, по настоящи цени на електроенергията- около 350лв годишно)
 
- максимално годишно топлинно натоварване от 10 W/m2. Пасивната къща трябва също и през най- студените зимни дни да се отоплява посредством подаваният пресен въздух.
- максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и електричество от 120kWh/m2
- комфорт през летния сезон: дни с температура >25°C по-малко 10%
- отлична въздухоплътност (резултат от Blower-Door Test < 0,6/h)
 
Къщите, покрили тези критерии се наричат „пасивни“ защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). Крайният резултат трябва да е позитивно възприятие на помещенията и климата в тях съпроводено с нисък разход на енергия. Пасивната къща не е резултат от ново строителство, а един строителен стандарт, който поставя определени изисквания към архитектурата, техниката и екологията и не се ограничава с точно определен тип сгради.
 
Принцип на функциониране
В пасивната къща, посредством особената топлоизолация на стените, вентлационната система, специалните прозорци и покрива се постига много над средната рекуперация на топлинната енергия излъчена от обитателите и домакинските уреди. Монтираната интелигентна рекуперациона вентилационна система също предотвратява топлинните загуби и регулира постоянното подаване на пресен въздух и влажност в сградата, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. Подаваният в сградата свеж въздух, се затопля или охлажда според сезона. Много важна част от пасивната къща е и нейната екстремно добра въздухоплътност, както и формата на сградата. Само в екстремно студени дни се допуска част от необходимата енергия за отопление да се набавя от стандартни отоплителни системи (ковектори, соларни системи за отопление и др.)
 
Топлоизолация
Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване (през ограждащите елементи) и от вентилация. Това се постига посредством много добра топлоизолация на всички околни повърхности (покрив, стени, прозорци), една до голяма степен плътна обвивка на къщата и контролирано проветряване на помещенията с рекуперация на топлинната енергия съдържаща се в изхвърляният въздух. Топлинни мостове и неуплътнени връзки не се допускат.
Прозорците при средноевропейските пасивни къщи са обичайно с троен стъклопакет, имат селективни слоеве от всяка страна, граничеща с пространството между стъклата, които са запълнени с аргон (рядко криптон). Въпреки, че прозорците от този вид имат по-лоши топлоизолационни качества от добре изолираните стени, ако са разположени в незасечената южна част на сградата – те неутрализират своите по-лоши качества посредством преминаващата през тях соларна енергия и постигат позитивен енергиен баланс през зимата.
Опис на вложени във сграда „Абанос“ материали, устройства и системи необходими за постигането на съответните стандарти:
Вентилационна система (рекуперация) на водещата в света немска компания „Viessmann“ за всяко помещение в сградата, проектиранa от немския проектантски отдел на компанията.
Tоплоизолации, обработка на топлинни мостове, уплътняване на връзки:  специално разработени за пасивни сгради на водещите компании в бранша: BASF, Dupont Tyvek®, Knauf. Дебелина на външна и покривна топлоизолация: 30см
Фасада и Дограма: “Reynaers”, световен лидер - CW 50+CS77, специално разработена алуминиева система с прекъснат термомост. Системата изпълнява най-високите стандарти за топло и шумоизолация, здравина и устойчивост и отговаря на повишените изисквания по отношение на стабилност и сигурност, с лесна поддръжка. Голяма трансперантност чрез тънка рамка. Противовзломна. Защита при влизане с взлом- RC 3.
Стъкла: "AGC"- световен лидер, Троен стъклопакет запълнен с криптон - от 3 броя нискоемисийни стъкла: 8 mm iplus Energy N on Clearlite pos.2 - 16 mm Krypton, 4 mm Planibel Clearlite - 16 mm Krypton, - 44.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 със селективни слоеве от всяка страна и различна дебелина– гарантиращи намаляване загубите на топлина през стъклопакета, отразяване на слънчевата топлина, изолация срещу студ, максимална светлопропускливост и отличен термален комфорт както през лятото, така и през зимата. Стъклата са ламинирани /Триплекс/ - безопасни стъкла, без риск от наранявания при счупване и подобрени звукоизолиращи свойства. UV защита. Висока степен на шумозаглушаване.
Благодарение на добре подбраната конфигурация, коефициентът на топлопреминаване на целия продукт е Uw = 0,9 W/m2.K (при нормативни изисквания по БДС Uw ≤ 2.0 W/m2.K).
Поради необходимоста от избягване на неуплътнени връзки, около цялата дограма след нейния монтаж, се поставя топло, хидро и пароизолационна лента за дограма, разработена за пасивни сгради на компанията “VBH”
Вентилируема фасада с облицовка от естествено дърво- кедър с 40 години гаранция, съставена от: дървена носеща конструкция, топлоизолация, - минерална вата с дебелина – 30 см - осигуряваща термо-, звуко- и пожароизолационен слой, хидро и пароизолационно покритие Dupont Tyvek®,  - облицовка от естествено дърво- кедър, пожарозащитен.
Вентилируемите фасади са съвременния тип решение за по-добра топло и шумоизолация за сградите, при който облицовъчният слой се обособява като самостоятелна конструктивна форма. При липса на директна връзка с носещата конструкция, фасадата се премества и деформира независимо от носещата конструкция и се намаляват рисковете от увреждане на облицовката. Във формираното въздушно пространство между топлоизолацията и облицовката се осигурява свободна циркулация на въздуха – отвежда се влагата от помещенията и строителната такава - по този начин сградата „диша“, а не се „запечатва”, също така се охлажда сградната „обвивка” през топлите месеци чрез намаляване на потока от топъл въздух към сградата. Гарантира се ефективността и на топлоизолационния слой, като се свежда до минимум на риска от намокряне и механично увреждане.
Основните предимства на вентилируемите фасади са:
Дълъг живот
Отлична топлоизолация
Отлична шумоизолация - до 15 dB
Защита срещу сняг, дъжд и конденз от вътрешна страна на стената
Възможност за използване на тъмни цветове без това да води до „прегряване на сградата”
Вграждане на негорими облицовъчни материали
Лесна поддръжка и подмяна на наранени участъци 
Основните предимства на кедровото дърво са:
Дълъг живот- 40 години гаранция
Естествен изолационен ефект, много пъти по-висок от този на други материали
Кедровите дървета съдържат естествени съставки (масла), които отблъскват насекомите
Отлична шумоизолация
Изключително издръжливо на силен вятър, лоши атмосферни условия, големи температурни промени и дори земетресения.
Заради безкрайните цветови варианти на кедровото дърво, всяка подобна фасада е на практика неповторима.

Отопление и охлаждане
Голяма част от нуждите на топлинна енергия в пасивната сграда се задоволява от вътрешността (от излъчваната от хора и уреди топлина) и от соларна енергия (преминаваща през прозорците). Останалата част може да бъде задоволена по произволен начин (газово парно, термопома, термично соларно съоръжение, парно на пелети и др.). Важно е да се спази ограничението от максимално 15kWh за 1m2 отоплена жилищна площ за 1 година. Другия важен фактор през топлите месеци е охлаждането, за което също важи ограничението от максимално 15kWh за 1m2 отоплена жилищна площ за 1 година и може да бъде задоволено с специални климатици, термопомпа и др.
Опис на вложени във сграда „Абанос“ материали и системи, необходими за постигането на съответните стандарти:
Отопление и охлаждане: Активиран бетон с термопомпа
Бетонното активиране или контролът на температурата на бетона отдавна е доказан като иновативен и рентабилен метод за охлаждане и отопление на сгради. Той използва способността на таваните и стените в сградата да съхраняват топлинна енергия и по този начин да отопляват или охлаждат помещения.
В бетона на таваните във всяко едно помещение, са монтирани тръбни системи, т.нар. "Циркулационни кръгове" вградени между армировъчните слоеве. По тръбите циркулира вода, която в зависимост от температурата абсорбира топлината от тавана (охлаждащ ефект) или освобождава топлината от тавана. (Отопление).
За регулиране на температурата на водата в системата се използва термопомпа.
 
Преимущества на активирания бетон:
Активирането на бетонните компоненти може да работи толкова добре, че само то е достатъчно за отопление или охлаждане на помещенията.
В помещенията няма радиатори и климатици, тази липса осигурява повече свобода и гъвкавост за дизайн.
Комфорта за живущите се повишава поради липса на въздушни течения и шум от системите. 
През лятото няма нужда от скъпи и енергоемки климатици за охлаждане, които също така изсушават въздуха.
Излъчената топлина, излъчвана от тавана, се възприема като особено приятна.
Няма го неприятният ефект "топъл под", "студен под" при използване на подобна подова инсталация.
За разлика от използването на конвекционни нагреватели, прахът не се върти и въздухът не изсъхва.
Температурата на тавана и стените по време на отоплението е по-висока от стайната температура. Това предотвратява появата на мухъл. 
Преимущества на термопомпата:
Една и съща система се използва и за отопление, и за охлаждане, с което прави излишен климатика.
Дават Ви чистотата и комфорта на отоплението на електричество, с около три пъти по-ниска цена за електроенергия, при това в нея влиза подгряването на водата за домакински и хигиенни нужди.
За България не се налага да имате и друго резервно отопление за случаите, в които температурите биха се задържали трайно под -20˚С.
Високата екологична чистота и безвредност. Няма парникови газове, сажди и запрашаване.
Термопомпата може да се комбинира със слънчеви колектори за топла вода и отопление и двете системи ще ви осигурят високо ниво на енергийна независимост.
Отпада необходимостта от постоянните ангажименти по покупка и съхраняване на гориво, зареждане, следене на горенето, почистване и поддръжка на котела и комина, вероятността от аварии. 
 Комфорт на климата: постоянна вътрешна температура и влажност
 
Най-важната и особена черта на една пасивна сграда е постоянната вътрешна температура и влажност. Това важи за отделните помещения разгледано както през цялата година, така и за един ден. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). Всички стени и подове имат еднаква температура. Студени стени и подове не съществуват, и чрез осигурената постояна влажност от рекуперацията изключват образуването на мухъл. През лятото топлоизолацията и наличието на термопомпа, гарантират, че къщата ще остане приятно прохладна без дори да има нужда от климатична инсталация.
 
Стандарта се постига чрез активиран бетон и рекуперация.
 
Комфорт на климата: качество на въздуха
Контролираната вентилация (рекуперация) на пасивната сграда осигурява едно по-добро качество на въздуха в сградата от това на външният въздух (посредством филтри) 24 часа в денонощието. Качеството на въздуха в сградата също е изключително високо- всички миризми, влага, прах биват своевременно отстранявани от всички помещения. Допълнителна вентилация и проветряване са винаги възможни но като цяло неналожителни.
Мазилки:
ВАРОВИ МАЗИЛКИ – ЗДРАВИ СТЕНИ И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ!
Мазилката е строителен материал, който съпътства човечеството от хилядолетия. В съвременното строителство, обаче, се случва този материал да бъде подценяван, като се забравя неговото изключително значение за регулиране на климата и влажността в помещенията. Тъй като много от сградите вече са много плътно изолирани, от това страда вътрешният климат. Тогава на помощ идва мазилката като естествен регулатор.
Вътрешните мазилки правят от жилището истински дом. Бихме могли да изтъкнем три техни предимства. Първо: мазилката, освен че защитава стената, й придава и допълнителна стабилност - и то за поколения напред. Второ: мазилката има маса, а масата изолира шума. Това повишава качеството на живот и всеки може да се наслади на собствения дом, без да го интересува какво става в съседното помещение. А третото предимство може да се формулира така: Истинските стени не се сърдят на климата, а си създават климат. Мазилката се грижи за приятна и здравословна жизнена среда. Тя поема влагата от помещението и впоследствие, ако намалее влажността на въздуха, я отдава малко по малко.
Учени от Техническия университет в Грац са осъществили своеобразно пътешествие през вековете, като са изследвали 120 проби на мазилки, взети от исторически сгради в Австрия. Сградите са с различна възраст - като се започне от римско време, през средновековието и се завърши с такива, строени през 20. век. Изследването на структурата и геохимическия състав на мазилките показва, че използваните рецептури са варирали през съответните епохи, но мазилката и до днес е запазила своето главно предназначение - основен регулатор на климата в помещенията.
Варовите мазилки притежават най-добри свойства в това отношение, въпреки че варта, употребявана така често и днес, е един от най-древните строителни материали. Още римляните са използвали варта като съставна част от строителен продукт, наподобяващ съвременния бетон и останал в историята под името “Opus cementium”. Най-известната сграда от този период е Пантеона, който е построен преди повече от 2000 години.
 

Стандарта се постига чрез варови мачилки и рекуперация.
 
Спокоен живот без шум.
Опис на вложени във сграда „Абанос“ материали и системи, необходими за постигането на съответния стандарт:
Троен стъклопакет запълнен с криптон - от 3 броя нискоемисийни стъкла с различни дебелини. Няма ефект „резонанс“ при еднакви дебелини на стъклата. Висока степен на шумозаглушаване.
Звукоизолирана Топлоизолация с 30см дебелина.
В помещенията липсват радиатори, климатици, конвектори и други, генериращи шум.
Звукоизолация в подовата замазка.
Всички системи (термопомпи, бойлери и др,) са изнесени в складовите помещения на подземния етаж за всеки апартамет.
Безшумна канализационна система с допълнителна звукоизолация.
Звукоизолирани вътрешни стени.
Звукоизолирани външни врати. 

Животворна светлина.
Естествената светлина е физиологически и психологически безценна, а осигуряването й във всяко едно от помещенията на сградата- наша мисия. За постигането на тази цел сградата беше проектирана с особено внимание към използването на дневната светлина.
Имаме удоволствието да Ви уведомим, че сграда "Абанос" спечели първа награда в конкурса “Животворна светлина”, в който се оценяват проекти с особено внимание към използването на дневната светлина, в изключително оспорвана надпреварата с 64 други участници.
 
Преимущества на естествената светлина:
Многобройни изследвания доказват, че естественото осветление помага на хората да бъдат по-продуктивни, по-щастливи, по-здрави и по-спокойни.
Чувствате се депресиран? Науката е доказала, че просто трябва да бъдете изложени на естествена светлина за кратък период от време, това може да предотврати депресията както при възрастни, така и при деца, и стимулира духа.
Витамин D е основен минерал за всички хора. Този витамин има многобройни предимства, включително регулиране на имунната система, поддържане на телесното тегло, контрол на симптомите при астма, както и подпомагане на мозъка да работи ефективно. Излагането на слънчева светлина е основният начин, по който хората получават достатъчно количество витамин D.
Друго голямо предимство на използването на естествена светлина във вашия дом е, че той намалява количеството на плесените и растежа на мухъл, като поддържате пространството си по-здравословно за Вас и вашето семейство. 

Вътрешни стени
Зидария от керамични тухли “Wienrberger” – най-големият производител в световен мащаб с доказания продукт – “Porotherm”, произведен от естествена суровина – глина и специална технология за нейната преработка.
Преимущества на “Porotherm”:
Керамичните блокове са с вертикални кухини, с висока топлоизолационна способност и много добра звукоизолация.
Висока механична якост.
Притежават способността да "дишат“, т.е. действат като естествен регулатор на микроклимата (регулират относителна влажност на въздуха, изравняват температурните колебания и поддържат комфортна температура на повърхността на вътрешните стени). 

Парапети:
Стомана.
 
Входни врати:
SOLID 55 – блиндирани луксозни врати, с много високо ниво на сигурност, сертифицирани за взломоустойчивост, с шумо и топлоизолация.
 
ВиК:
Комплексът е с изцяло изградена канализационна системи водещата в света компания Wavin Astolan,
Преимущества на “Wavin”:
усилени безшумни (до 15db) тръби, устойчиви до 95°С, киселиноустойчивост от pH 2 до pH 12. Водопроводната мрежа изградена от PP-RCT тръби с карбонови нишки, 4-то поколение с топлоизолация. Измерването на изразходваното количество вода ще осъществява чрез водомери с възможност за дистанционно отчитане.
Заложени са изолационни материали за ВИК системите, осигуряващи обезшумяване за максимален комфорт. Инсталацията за отводняване на климатичните тела ще се включи в канализационната система на сградата. Изградена система от воронки, решетки и тръби за отвеждане на всички дъждовни води.
 
Eлектро-инсталация:
Електрическата инсталация е със степен на защита IP 44. Предвидено е дежурно и евакуационно осветление. Oсветлението на общите части се включва чрез детектори за движение (PIR) и контактор. Вентилацията се управлява посредством релета за време. Всички осветителни тела са LED, с минимална консумация, пожарообезопасен тип и притежават съответния сертификат. Изградени Мълниезащитна и Заземителна инсталации.
 
Слаботокова инсталация:
Базовият продукт включва напълно изградени и монтирани:
 
• Окабеляване за сигнално охранителна инсталация на общите части;
Окабеляване за кабелна телевизия и високоскоростен оптичен интернет - във всяко помещение са предвидени изводи;
Аудио Видео домофонна система, свързана с рецепцията и входната врата на сградата;
Окабеляване за Smart Home, което при желание на собственика на жилището, дава възможност за:
Дообогатен продукт, получен чрез въвеждане на единна интегрирана KNX платформа за интелигентно управление на дома, осигуряваща свързаност и управление на системите за климатизация, вентилация, осветление, слънцезащита, домакински електроуреди, видеонаблюдение, пожароизвестяване, домофонни системи, мониторинг и контрол на технологични съоръжения, поливни системи, симулиране на присъствие, енергиен мениджмънт и др., като те бъдат управлявани, настройвани и наблюдавани автоматично или ръчно, включително и от различни мобилни устройства отдалечено, през Интернет. Автоматизираното управление на сградните отоплителни, вентилационни и климатични инсталации осигурява по-висок комфорт на обитателите и спомага за намаляване на енергийното потребление, както за безопасността при използването на различните уреди в дома.
 
Охрана:
Смарт портиер: 24 часово видеонаблюдение и контакт с оператор- портиер, СОТ, Keyless безконтактен достъп до общите части на сградата, цена- 150лв ) общо на месец за всички апартаменти в сградата (20лв за апартамент на месец). (Приложена брошура с описание). Необходимата техника за услугата ще бъде монтирана.
 
Асансьор:
“ORONA”- безшумен асансьор с модерен дизайн на испанската марка, световен лидер, с дизайнерски изпълнена кабина, 8 местен, с товароподемност 625кг.
 
Описание на сградата:
Един вход и 5 етажа- три жилищни, партерен и подземен, осигуряващ паркиране- 8бр гаражи. За всеки апартамент има предвидено складово помещение в подземния етаж.  На партерния етаж са предвидени помещение за охрана и малка зала за събрания на собствениците. В сградата са планирани 8 апартамента, по два на етаж. Възможно обединение на апартаменти с минимални поправки на проекта. Качественото изпълнение се следи непрекъснато чрез изградена система за контрол на строителството.
 
Разпределение:
Апартаментите са просторни и светли, високи тавани- 2,80 м, всички с изчистена, практична планировка и максимално усвоени пространства. Общото за жилищните имоти са невероятните гледки към София и Витоша планина, които се разкриват през външните стъклени стени на всички стаи, включително и от просторните бани.
 
Общи части:
Проектирани с идея за светлина и простор, общите части на сградата създават усещане за комфорт и уют в комбинация с забележителна гледка към Витоша и София.
Настилки от естествен и технически камък, гранитогрес, декоративни мазилки и облицовки, технически камък Grapol®, дизайнерски мебели и LED осветление.
 
Подземен паркинг:
• под – настилка от шлайфан бетон
• стени – шпакловка с крайно покритие латекс
• таван – от готова стоманобетонова плоча
• гаражна врата – “Hörmann” Германия, автоматична, електрическа, с радиосистема BiSecur за задвижванe.

Изтеглете брошура 28 Mb (pdf) свали
Изтеглете разпределение на апартаменти 7 Mb (pdf) свали
Изтеглете информация за вложени материали 178 Kb (docx) свали
Изтеглете информация за изпълнени стандарти 32 Kb (docx) свали